CZ
USD

Tento obecný návod vám ukáže, jak efektivně nastavit požadovanou délku kotevního lana, napnout ho a zajistit pro dlouhodobou instalaci.

Postup je vhodný jak pro instalaci jednoduchých stožárů, tak pro velké anténní systémy s příhradovými stožáry.

 1. Odšroubujte napínák na maximální délku.
 2. Nainstalujte napínací kroužek ke kotvě.
 3. Provlékněte lano horním okem/očnicí.
 4. Nainstalujte napínák smyčky na jeho volný konec. Použijte CL234 pro lana 6 až 11 mm nebo CL223 pro lana 3 až 6 mm.
 5. Nastavte požadovanou délku kotevního lana nebo jeho délku postupně upravujte. Je vhodné použít napínák a jeho snadné nasunutí na lano. Postup se bude lišit v závislosti na způsobu instalace stožáru/věže a kotevních lan (zvedání složeného stožáru ze země, postupné vysouvání teleskopického stožáru, instalace stožáru po částech, ...)..
 6. V pracovní poloze (před konečným napnutím) by napínací část měla vypadat takto:
  smart-tensioning-1.jpgsmart-tensioning-2 
 7. Po dokončení nastavení napněte lano pomocí napínáku.
 8. Nasaďte objímku a pevně ji utáhněte:
  smart-tensioning-3.jpgsmart-tensioning-4 
 9. Nyní můžete uvolnit napínák a uvázat alespoň 2 bezpečnostní uzly (dvojitý poloviční uzel):
  smart-tensioning-5smart-tensioning-6 
 10. Pevně utáhněte uzly a zajistěte volný konec lana kabelovou páskou (pro lana do cca 5 mm - 3/16") nebo nainstalujte druhou zajišťovací svorku.
 11. Napněte lano pomocí napínáku na požadované napětí:
  smart-tensioning-7smart-tensioning-8 
 12. Pevně utáhněte svorky lana. Pokud používáte napínáky s pojistnými maticemi (jako tyto napínáky s vidlicemi na obr.), utáhněte je též.
 13. Než začnete, pročtětě si, prosím, tyto články Stručné zásady kotvení syntetickými lany a Doporučený postup instalace.