CZ
USD

Základ této jednoduché metody je snadný: uchopíte lano uprostřed dvou bodů a táhnete za něj do stran, abyste dosáhli určitého posunu. Změřte sílu potřebnou k dosažení tohoto posunu (například pomocí pružinové váhy). Čím větší je síla potřebná k dosažení stejného posunu, tím větší je napětí (což je zřejmé).

Napětí můžete také vypočítat:

  • Vzdálenost mezi body na laně: L [mm]
  • Posunutí: D [mm]
  • Tažná síla: F [N]
  • Tahová síla: T [N]

T = F * L / D / 4

Vzorec je poměrně přesný, pokud je vzdálenost mezi body mnohem větší než posunutí (L >> D).

Zde je jeden z mnoha přístrojů založených na tomto principu:

Na trhu je mnoho různých měřicích nástrojů, například tento od společnosti Loos&co. Buďte opatrní, protože tyto napínáky jsou kalibrovány pro ocelová lana, nikoliv pro syntetická. Měřidla pro ocelová lana mají obvykle malou vzdálenost mezi měřicími body.

Dobrým ukazatelem napětí v laně je jeho průvěs (samozřejmě pokud jsou všechna lana stejně dlouhá a nefouká silný vítr).