CZ
EUR

Při návrhu „kotevní soustavy“ (kotvícího lana s koncovkami, spojovacími prvky a úchyty) je nezbytné vzít v úvahu řadu faktorů:

 1. Pevnost soustavy je dána pevností nejslabšího článku. Proto je například zbytečné použít lano s pevností 50 kN spolu s napínákem o pevnosti 5 kN.
 2. I to nejdokonalejší syntetické lano je elastické – při jeho napínání se prodlužuje. V návrhu stožáru a jeho kotvení (stejně tak i při vyvazování antény) je třeba s touto vlastností počítat a vždy posoudit, jaký bude mít vliv na konstrukci prodloužení délky kotvicí soustavy. Pro určité situace bude muset být použito pevnější lano (s nižší absolutní roztažností), než by bylo třeba pro jinou konstrukci, které prodlužování délky kotev nevadí. Problém nastává především tam, kde je kotevní bod (Ground anchor point) příliš blízko patě stožáru (Tower base), nebo kdy jde o pevně zakotvený příhradový stožár (Lattice tower) s malou pružností. Vždy je vhodné provést kontrolní výpočet, o kolik se kotvicí soustava při zvoleném maximálním zatížení prodlouží a následně posoudit, jaký bude mít toto prodloužení vliv na její konstrukci či stabilitu.
 3. Lano je nutné ochránit před jakýmikoli ostrými hranami. Z tohoto důvodu je nutné lano zakončit očnicí (Thimble) či uvázat ke spojovacímu prvku (Coupler) s velmi hladkým povrchem. Zde je třeba si uvědomit, že nevhodné kovové materiály korodují, čímž dochází k zdrsňování jejich povrchu. Nikdy nevážeme lano přímo k betonovým sloupům či kamenům! Pokud chceme využít jako zemní kotevní bod třeba kámen, skálu či betonový sloupek, doporučujeme použít smyčku z ocelového lanka, ke které připojíme kotvicí lano pomocí hladkého spojovacího prvku.
 4. Velmi nebezpečné je pro lano tření o jakýkoli předmět v jeho trase, (např. větve, kameny, části staveb...). I napnuté lano se ve větru pohybuje a tento pohyb může způsobit prodření lana. Zvláště záludné (a tedy nebezpečné) je tření o větve stromů. Ty se vlivem větru pohybují často velmi intenzivně, a pokud se lano tře o větev, téměř jistě dojde k jeho poškození již během několika dní. Pokud používáte pro upevnění antén stromy, doporučujeme v místě ohybu přes větve použít ocelové lanko a syntetické lano napínat pomocí kladky.
 5. Spodní část kotvicí soustavy by měl tvořit ocelový úvazek délky 2-4 m (Steel rope cord). Ten zajistí, že syntetické lano nepřekousne nějaké zvíře nebo nedojde k jeho poškození lidskou činností (neúmyslnou či úmyslnou).

Zcela klíčovým prvkem pro bezpečnost je zakončení lana.

 1. Kotvicí lano je možné zakončit očnicí se svorkou (permanentní instalace), nebo jej přivázat k hladkému předmětu.
 2. Pro upevnění lana přivázáním doporučujeme, aby se lano vůči předmětu, ke kterému je přivázáno, nepohybovalo (třebaže jde o hladký upevňovací bod). To lze zajistit tím, že lano přivážeme ke spojovacímu prvku – rychlospojce (Chain quick-acting coupler), karabině (Spring hook) nebo třmenu (Shackle) - a ten teprve připevníme k upevňovacímu bodu.
 3. Za očnicí musí vždy následovat svorka. Doporučujeme duplexní svorky (Duplex clip) nebo svorky SIKA (Fist-grip). Za hlavní svorkou (tou, která je těsně za očnicí) je nutné volný konec lana zajistit bezpečnostním prvkem – druhou svorkou nebo několika smyčkami, podobně jako u tzv. „kotevního úvazu“ (Anchor hitch). Konec volného lana se dále pevně zabezpečí proti rozvázání například stahovacím páskem na kabely (Cable tie).
   
   
 4. Další možností je použít lisované svorky. Ty však je praktické použít pouze na jednom konci lana, jinak by nebylo možné upravovat jeho délku. Prodáváme je jako "lano s koncovkami" nebo "lano s očnicí" - zde.
   
 5. Při napínání dochází k zmenšování průměru lana a tím k jeho uvolňování ze svorky. Z toho důvodu je nutné svorky dotahovat při napnutém laně, tedy „pod zatížením“.
 6. Pozor na klasické „blajchrtky“ (Bull-dog grip)! Tyto lanové svorky, konstruované pro ocelová lana, mohou při vysokém stupni utažení syntetické lano „přestříhnout“. V žádném případě je proto nedoporučujeme jako hlavní svorky lanového zakončení – je možné je použít jako „bezpečnostní“ svorku za svorkou hlavní.
 7. Doporučujeme ke zvážení tzv. klínové svorky. Tyto svorky jsou sice poměrně drahé, ale oproti jiným mají několik výjimečných vlastností – jsou k lanu nejšetrnější, díky své „samosvornosti“ se napínáním utahují a umožňují pohodlnou změnu délky kotvící soustavy.

 

Nejčastější chyby a příčiny nehod:

 • Kotevní bod je příliš blízko patě stožáru a tedy úhel svírající kotvicí lano a stožár je mnohem menší než 45°.
 • Svorky nejsou utažené při napnutém laně.
 • Za svorkami není bezpečnostní prvek (druhá svorka, uzel).
 • Lano není zakončeno očnicí, ale je nevhodně přivázáno.
 • Lano překouše zvíře nebo jej přeřízne vandal.
 • V následujícím případě bylo použito lano s velkou roztažností.
  guying with wrong rope