CZ
EUR
  • Zvolte vhodné kotvící lano
  • Vypočítejte jeho délku
  • Důkladně to promyslete
  • Udělejte to
  • Pravidelně to kontrolujte

Zvolte vhodné kotvící lano

Velké antény a stožáry na trvalých i přechodných stanovištích jsou základním vybavením úspěšných stanic. Jejich konstrukce i instalace vyžadují značné úsilí i investice. Přitom tyto součásti vybavení jsou vystaveny mnohdy velmi nepříznivým podmínkám – statickému i dynamickému mechanickému namáhání, různým teplotám, vlhkosti apod. To, ale i samotná konstrukce a instalace, pak představují vážný konstrukční problém z hlediska životnosti, spolehlivosti, bezpečnosti a omezení možných havárií.

Důsledné technické řešení všech otázek spojených se stavbou a zabezpečením takových anténních systémů představuje obtížný problém. Pro jeho řešení je nutno propojit materiálové inženýrství, statiku i dynamiku takto namáhaných konstrukcí, které přitom mají charakter mimořádných objektů a současně pro ně neexistují prefabrikovaná nebo šablonovitá řešení. Radioamatéři volí způsoby řešení hlavně podle zkušeností, ale často i pouhých pocitů - přitom vycházejí mnohdy z neúplných znalostí parametrů materiálů i chování těchto systémů. Jednoduché know-how neexistuje.
Ve vazbě na vývoj speciálních lan Mastrant pro kotvení anténních struktur byla proto zpracována i metodika umožňující stanovit potřebné materiálové parametry či hodnoty namáhání jednotlivých částí takových systémů, včetně kotvicích prvků. Výsledkem je pokus o jednoduchý systém „kalkulaček“, které po vložení základních údajů vypočítají potřebné hodnoty, případně poskytnou doporučení, jaké materiály zvolit, aby instalovaný anténní systém byl spolehlivý a bezpečný z hlediska namáhání různými silami. Bohužel žádná taková pomůcka nemůže být zcela univerzální a poskytovat řešení pro všechny možné alternativy. Vypracovaný systém výpočtů ale může dobře sloužit jako vodítko pro běžné situace. Přitom byla snaha zahrnout všechny důležité údaje tak, aby výsledek byl dostatečně spolehlivý.
Pro podrobnosti a vyzkoušení se podívejte na www.mastrant.com, část Výpočty. Současně je k dispozici aplikace pro Android na Google Play. Lze počítat potřebné délky lan jednoduchých i komplikovaných kotvících systémů, síly působící na anténu, lana i stožár v závislosti na rychlosti větru, lze též posoudit stabilitu trubkového stožáru.
(Pokud nejste příliš zdatní ve Fyzice a neznáte jednotku Newton, můžete si představit, že 1 deka-Newton (1 daN) zhruba odpovídá tíze 1 kg.)

Vypočítejte jeho délku

Kalkulátor (menu Výpočty) spočítá délky lan potřebných pro ukotvení stožáru. Pracuje s kotvením do 3 nebo 4 směrů a 1 až 6 úrovněmi (patry) ukotvení, přičemž kotvící výšky jsou na stožáru umístěny rovnoměrně (rovnoměrný model), případně dle konkrétního zadání (uživatelský model). Dále umožňuje zadat rezervu pro každou kotvu, neboť lano je třeba na obou koncích uvázat a je vhodné počítat i s různými nepřesnostmi. Výsledkem jsou pak délky kotev pro každé patro a řada užitečných kombinací (pro každé patro jiný druh lana nebo stejné lano pro všechna patra, kotvy jsou z navazovaných lan či v jednom kuse). Výsledky pak „rozloží“ tak, aby bylo třeba pořídit co nejmenší počet cívek lana (či jednotlivých lan). Kalkulátor vychází z předpokladu, že kotvící body na zemi jsou v jedné, vodorovné rovině.

Popřemýšlejte o tom

Stručné zásady kotvení syntetickými lany

Udělejte to

Doporučený postup instalace

Pravidelně to kontrolujte

Po finálním napnutí kotev do „klidového stavu“ se bude lano ještě nějakou dobu „usazovat“. Kotvy zkontrolujeme a v případě potřeby dopneme následující den po instalaci a následně zhruba 3x vždy s odstupem cca 1 týdne. Vždy je praktické zkontrolovat kotvení po každé vichřici nebo každých 6 měsíců.